ADRES:

Ekopool Maciej Popławski
Ul. Jasna 12
26-600 Radom

NIP: 796-001-44-53

KONTAKT:

Maciej Popławski
tel.: +48 609 45 62 94

Paulina Popławska
tel.: +48 517 54 02 97

EKOPOOL